Tilbake til taelektronikk.no

Epson fargeetikettskrivere

TA Elektronikk AS er Norges ledende leverandør av farge etikettskriver. Vi har de siste årene levert mange slike skrivere rundt omkring i hele Norge og har opparbeidet oss høy kompetanse og god erfaring med etikettskriver farge.  TA Elektronikk AS er et av få firma i Europa sertifisert som ”EPSON Colour Label+ Partner GOLD».

Med en egen fargeetikettskriver kan man redusere kostnaden for kortsiktige produktsykluser, små mengder etiketter, og gjør det samtidig mulig for bedrifter å erstatte varelager med “just in time» produksjonspraksis. Selv med verdens beste lagerstyring er det dessverre vanskelig å forutsi hvor mange etiketter det faktisk bli brukt i en periode før man ønsker å endre produktuttrykket eller det kommer en forskriftsendring som krever at man endrer designet på etiketten. Ved tradisjonelt etikettrykk ønsker trykkeriet at man kjøper et stort antall etiketter for å få en rimelig pris per etikett. For å presse prisen ned kjøper man da ofte mye mer enn man trenger på nåværende tidspunkt. Resultatet er da ofte at man kjøper inn et stort antall etiketter (gjerne med flere ulike design) som man ikke får brukt før de enten har et utgått design eller blir stygge. Med en fargeetikettskriver er man kun avhengig av å kjøpe etiketter i riktig størrelse. Man kan dermed bruke samme fysiske etikettrull på en mengde forskjellige produkter og slipper dermed å ha et stort lager med ulike etiketter.

Epson fargeetikettskrivere